24 villa X web forside

 

Man kan spørge, hvad der i almindelighed betinger genius loci (stedets ånd). Et kunstværk, et stykke arkitektur eller et landskab gør det ikke alene. Kun når der opstår en helhed, når kunsten, bygningsværket og landskabet forener sig og dermed forstærker oplevelsen, får vi denne næsten udefinerbare fornemmelse – her er noget særligt.


Knud W. Jensen: Stedets ånd, 1994.

 

Ellemosen, Copyright © 2019 - Designed by ComputerLab - Data & Design